Αποτελέσματα

Η πρόταση TIED SHOE βασίζεται στην υφιστάμενη VTC και θα χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα που είναι ήδη διαθέσιμα. Νέο περιεχόμενο θα δημιουργηθεί, χρησιμοποιώντας την ίδια παιδαγωγική προσέγγιση και νέες λειτουργίες θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της έννοιας του VTC σε μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (VCP). Οι νέες παροχές που αντιστοιχούν σε αυτή τη νέα φιλοσοφία της προσωπικής βελτίωσης είναι οι εξής:

  • Πρόσθετες μορφές διαδικτυακής επικοινωνίας (συναθροίσεις, συνομιλίες, κλπ) και ανταλλαγή πληροφοριών;
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω online δικτύων;
  • Περισσότερο διαδραστικό λογισμικό κατάρτισης με διαδικτυακές παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, κινούμενες εικόνες, βίντεο και την ειδικευμένη κατάρτιση και υποστήριξη. Το έργο θα προσθέσει νέα στοιχεία για αυξημένη συνεργασία και την καθηλωτική μάθηση;
  • Συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων;
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Από πλευράς διαστάσεων, ο αριθμός των μονάδων θα διπλασιαστεί από τα υφιστάμενα, και θα καλύπτουν άλλες σημαντικές πτυχές όπως: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Διεθνοποίηση και Νέα Εργαλεία Σχεδιασμού. Νέο περιεχόμενο θα αναπτυχθεί στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Ελληνικά και Κροατικά για να αυξήσει την δυνατότητα εκμετάλλευσης και αναπαραγωγής σε όλη την Ευρώπη. Λοιπό προσωπικό από τη βιομηχανία θα είναι σε θέση να συμμετάσχει και να επωφεληθεί από την VCP. Το έργο θα προσθέσει επίσης ένα επίπεδο πιστοποίησης για την εξασφάλιση κοινά αναγνωρισμένων προσόντων σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο θα έχει μια εκτεταμένη προσέγγιση για τη διάδοση για να εξασφαλίσει μια ευρεία πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα, όπως είναι τα δίκτυα, τα νέα εργαλεία μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο (Google AdWords, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn) και μεγάλης κλίμακας γεγονότα.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.