Sažetak

TIED SHOE projekt je LEONARDO projekt transfera i inovacija temeljen na projektu VTC Shoe. VTC Shoe je osnovao Centar za virtualni trening – obuku:

1) Osnivanje funkcionalnog centra za osposobljavanje (obuku) s materijalima za obuku koji su visoke kvalitete kako bi se školovalo i sudjelovalo u najboljoj praksi dizajna obuće;

2) Pobojšanje i aktualizacija kompetencija i vještina VET koledža i škola za osposobljavanje;

3) Proširenje uobičajenih edukacijskih kvalifikacija stručnjaka za obuću naročito na području dizajna i akreditacije vještina i znanja tih stručnjaka.

TIED SHOE će proširiti inovaciju pristupa obuci drugim zemljama , naime Portugalu, Španjolskoj i Hrvatskoj i ugradit će nove module (inovaciju, internacionalizaciju, poduzetništvo i nove alate za dizajniranje) koji se odnose na potrebu za inovacijom i internacionalizacijom. Također će proširiti koncepciju VTC u zajednicu za praksu koja omogućuje da tvrtke za proizvodnju obuće, dioničari i stručnjaci dijele iskustvo i predstavljaju zajednički pristup neeuropskoj konkurenciji. TIED SHOE će također zagovarati integraciju ECVET kao kvalifikacijski okvir. Na taj način bit će moguće doprinijeti razvoju obućarske industrije u zemljama partnerima.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.