Informaţii de Referinţă

Industria europeană de încălţăminte (producţia directă de încălţăminte) este compusă din aproximativ 15.000 companii şi 300.000 de lucrători. Spania şi Portugalia, împreună, produc aproximativ o treime din totalul produselor de încălţăminte din piele al UE. Volumul producţiei în Uniunea Europeană a scăzut cu 42%, de la 758 de milioane de perechi în 2000 la 442 milioane în 2009. Pierderile reflectate în cifra totală de afaceri au fost doar de aproximativ 20%, de la 16 miliarde de euro la 12,6 miliarde de euro, ceea ce arată o scădere relativă mai mică, în comparaţie cu volumul. Această situaţie este coerentă cu orientarea progresivă a producţiei europene de încălţăminte către segmentele cu valoare adăugată mare. Poziţia de lider a industriei europene de încălţăminte se datorează nivelului ridicat de competitivitate bazată pe calitatea superioară a produsului şi pe o capacitate foarte mare de inovare. Producătorii de încălţăminte de lux,  şi de înalt nivel calitativ, cei care dau tendinţele în modă, produc încă pe teritoriul UE. Cu toate acestea, deficitul comercial în sectorul de încălţăminte a fost mai mult decât dublat în cinci ani, ajungând la 7.0 miliarde de euro (UE-27, 2007). “Motivele care conduc la un deficit comercial atât de mare sunt dificultatea tot mai accentuată a industriei europene de a concura cu ţări care au costuri cu forţa de muncă reduse şi o legislaţie mai permisivă, precum şi întărirea monedei euro” (UE, 2011).

Pentru a reduce deficitul comercial, în condiţiile păstrării unui nivel ridicat al valorii adăugate şi pentru a creşte volumul vânzărilor, este nevoie de instruirea personalului în mai multe domenii, cum ar fi inovarea, spiritul antreprenorial şi noile instrumente pentru design şi proiectare.  Într-o economie globală în care viabilitatea companiei şi gradul de inserţie profesională sunt incerte, pentru a supravieţui sunt necesare cele mai bune cunoştinţe, aplicarea celor mai bune practici şi stăpânirea metodologiilor celor mai avansate referitoare la design şi management. Cu toate acestea, cele mai multe companii de încălţăminte sunt întreprinderi mici şi mijlocii. De exemplu, companiile portugheze şi spaniole au în medie 13-16 angajaţi. Din acest motiv, cele mai multe dintre companii nu pot avea un departament  propriu de instruire şi sunt dependente de ofertele externe. Se face simţită astfel nevoia implementării unor noi metode de formare profesională, bazate pe noi tehnologii, şi care să permită obţinerea şi recunoaşterea calificărilor prin certificare (de exemplu, ECVET).  Evaluarea site-urile web ale celor mai mari organizaţii europene şi internaţionale (INESCOP, UITIC, CEDDEC, SEV, Euris), arată că există încă relativ puţine programe de instruire on-line.

EU, 2011, External Dimension of the Footwear Sector, Accesat la: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/external-dimension/index_en.htm

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.