Povijesna Pozadina

Europska obućarska industrija (direktna proizvodnja obuće) sastoji se od oko 15 000 tvrtki i 300 000 radnika. Španjolska i Portugal zajedno proizvode oko jedne trećine ukupne količine kožnih cipela u Europskoj Uniji. Količina kožnih cipela proizvedenih u EU smanjila se za 42%, s 758 milijuna pari u 2000. g. na 442 milijuna pari u 2009. Ukupni izgubljeni promet iznosio je oko 20%, sa 16 milijardi Eura na 12,6 milijardi Eura pa je smanjenje bilo manje ako se uspoređuje s količinom. To je povezano s progresivnim osuvremenjivanjem europske obuće na veće segmente dodane vrijednosti. Vodeći ugled europske obućarske industrije temelji se na visokoj razni konkurentnosti koja se temelji na višoj kvaliteti proizvoda i vrlo visokoj razni inovacija. Proizvođači luksuzne  obuće i obuće visoke kvalitete koji predstavljaju visoki modni sadržaj i dalje proizvode na teritoriju EU. Međutim, trgovinski deficit u obućarskom sektoru se više nego udvostručio kroz pet godina  na 7 milijardi eura (EU-27, 2007). Razlozi koji doprinose velikom trgovinskom deficitu su sve veće teškoće industrije Europske Unije da se natječe sa zemljama  s niskim troškovima rada i  slabijom zakonskom regulativom i snagom eura (EU, 2011).

Da se smanji trgovinski deficit, ali da se održi visok stupanj dodane vrijednosti i poveća volumen prodaje, postoji potreba da se osoblje obući na nekoliko područja kao što su inovacija, poduzetništvo i novi alati za dizajniranje.  U globalnoj ekonomiji gdje su održivost poduzeća i mogućnost zapošljavanja nesigurni, potrebno je najbolje znanje, primjena dobre prakse i vladanje  najnaprednijim metodologijama kod  upravljanja dizajnom i poduzećem.  Međutim, većina poduzeća za proizvodnju obuće su mala ili srednja poduzeća. Na primjer,  portugalske i španjolske tvrtke zapošljavaju 13 do 16 radnima u prosjeku. Zbog toga većina od tih tvrtke ne može osnovati interni odjel za obuku i vrlo mnogo ovise o vanjskim ponudama. Novi postupci osposobljavanja za neki posao, nova tehnološka rješenja, sa certificiranim kvalifikacijama (kao ECVET)  potrebni su za kvalifikacije upravo na vrijeme kao i priznate kvalifikacije.  Kod procjene  web stranica značajnih europskih i međunarodnih organizacija  (INESCOP, UITIC, CEDDEC, EVS, EURIS) jasno je da ima relativno malo online programa za osposobljavanje.

EU, 2011, External Dimension of the Footwear Sector na adresi:  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/external-dimension/index_en.htm

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.