Rezultate

Proiectul TIED SHOE se bazează pe actualul centru VTC, şi va utiliza modulele educaționale ale  acestuia care sunt deja disponibile. Vor fi concepute și dezvoltate noi module, folosind aceeaşi abordare pedagogică, şi vor fi utilizate noi funcţionalităţi pentru a extinde conceptul centrului virtual de instruire (VTC) într-un concept al comunității virtuale de practici (VCP).   Această comunitate virtuală va include facilităţi  suplimentare care să corespundă noii filozofii de dezvoltare personală a celui instruit, respectiv:

  • Adăugarea unor instrumente pentru comunicarea online (forum, chat, etc), precum şi pentru  facilitarea schimbului rapid de informaţii.
  • Creșterea gradului de interacţiune socială prin intermediul reţelelor on-line.
  • Dezvoltarea unor programe de instruire interactivă, care vor reuni transmisiile web, simulările și animaţiile video, instruirea asistată, și suportul de specialitate. Proiectul va adăuga noi componente care să conducă spre un proces de învățare colaborativ și  captivant.
  • Implicarea experţilor.
  • Schimbul de bune practici.

În termeni numerici, modulele de învățare se vor dubla şi vor acoperi alte aspecte importante, precum: Antreprenoriat, Inovare, Internaţionalizare, Noi instrumente de design. Pentru a creşte oportunităţile de exploatare şi multiplicare la nivel European,  noul conţinut va fi dezvoltat în  engleză, portugheză, spaniolă, română, greacă şi croată. Personalul din alte industrii se poate asocia pentru a beneficia de informaţiile oferite de această comunitate virtuală. Proiectul va adăuga un capitol referitor la certificare pentru a asigura recunoaşterea calificărilor pe teritoriul Europei.

Proiectul va acorda o atenţie deosebită diseminării, asigurându-se în acest fel accesul la informaţiile referitoare la rezultatele obţinute. Vor fi utilizate canale precum reţelele sociale, noile instrumente media  accesibile prin Internet (google, linkedin), la care se adaugă participarea la o serie de evenimente.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.