Rezultati

Prijedlog TIED Shoe temelji se na postojećoj VTC i koristit će sadržaje koji su već dostupni. Stvorit će se novi sadržaji koji će koristiti isti pedagoški pristup, a nove funkcionalnosti će se koristiti da se proširi VTC koncepcija u virtualnu zajednicu prakse (VCP).

Nove mogućnosti koje odgovaraju ovoj novoj filozofiji poboljšanja su:

  • dodani oblici u online komunikaciji (forumi, razgovori (chats) itd.) i zajednička upotreba informacija,
  • društvena interakcija preko online mreža,
  • interaktivniji softver za osposobljavanje, sa simulacijama, animacijama, videom i specijalističkim osposobljavanjem i podrškom; projekt će dodati nove komponente za povećanu suradnju i  uronjeno učenje
  • angažiranje stručnjaka,
  • razmjena najboljih praksi.

S obzirom na dimenzije broj modula će se udvostručiti i oni će pokrivati druge važne aspekte kao npr.: poduzetništvo, inovacije, internacionalizaciju i nove alate za dizajniranje. Novi sadržaji opisivat će se na engleskom, portugalskom, španjolskom, rumunjskom i hrvatskom jeziku da bi se povećala mogućnost iskorištenja i ponavljanja u cijeloj Europi. Drugo industrijsko osoblje će se moći pridružiti i profitirati od VCP. Projekt će također dodati stupanj certifikacije da se osigura uobičajeno priznanje kvalifikacija u cijeloj Europi.

Projekt će imati pristup objavljivanju informacija da se osiguraju informacije o rezultatima projekta. Koristit će sredstva kao mreže, nove internetske medijske alate (google adwords, društvene mreže kao linkedin) i velike društvene događaje.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.