Rezumat

Proiectul TIED SHOE este un proiect  de tip Leonardo da Vinci- Transfer de inovare şi se bazează pe rezultatele proiectului VTC-Shoe. În cadrul proiectului VTC-Shoe a fost creat un Centru Virtual de Instruire care să permită:

1) Realizarea unor materiale de instruire de o înaltă calitate şi exemplificarea celor mai bune practici în proiectarea încălţămintei prin accesarea unui centru virtual de instruire funcţional;

2) Îmbunătăţirea şi modernizarea competenţelor şi abilităţilor oferite prin colegiile tehnice şi şcolile de formare profesională VET;

3) Extinderea calificărilor şi a ofertei educaţionale pentru sectorul de încălţăminte, în special în direcţia designului şi proiectării încălţămintei.

Proiectul TIED SHOE va propaga conceptul inovator al acestui mod de instruire către alte ţări, şi anume Portugalia, Spania şi Croaţia şi va include module noi, respectiv: Inovare, Internaţionalizare, Spirit antreprenorial şi Noi instrumente de proiectare. De asemenea, conceptul de centru virtual de instruire (VTC) va fi extins  într-o comunitate de practici, care va permite companiilor de încălţăminte, părţilor interesate şi profesioniştilor împărtăşirea experienţei şi o abordare comună a concurenţei non-europene. TIED SHOE va promova integrarea creditelor ECVET într-un cadru comun de calificare. Astfel, proiectul va contribui la dezvoltarea industriei de încălţăminte în ţările partenere.

Tied Shoe Handbook

Get the Tied Shoe Handbook.

TIED Shoe Report

Read the TIED Shoe Report on Mismatches, Shortages and Gaps in Competencies and Skills in the Footwear Industry.